Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
Số hiệu 345/QĐ-TTg Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---