Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn về việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh, kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Số hiệu 1681/STP-XDKTVB Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---