Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV
Số hiệu 958/STP-PBGDPL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---