Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v cung cấp mới danh sách xã, thôn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 109/TGPL-HCTH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---