Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ

Buổi chiều ngày 20/12/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ.

Tại điểm cầu chính (trụ sở Bộ Nội vụ): Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Lãnh đạo các đơn vị công tác tổ chức cán bộ của các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; các cơ quan báo chí, đưa tin và các thành phần liên quan khác.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn (trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn): Chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; các đồng chí Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

(Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, tại điểm cầu chính (Bộ Nội vụ), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2023, với phương châm hành động “đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt ba đột phá, bốn trọng tâm, tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét với những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước và của từng địa phương, nổi bật là: tập trung cao trong xây dựng, hoàn thiện thể chế lĩnh vực Nội vụ đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm sự liên thông, thống nhất, đồng bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đã tích cực giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra và yêu cầu nhiệm vụ, xu thế đổi mới và phát triển, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân; tiếp tục tham mưu Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công, tập trung hướng dẫn, hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách mạnh mẽ về công vụ, công chức, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới công tác nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, tăng cường thanh tra công vụ và xử lý nghiêm việc sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20,8% từ ngày 01/7/2023.... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng thẳng thắn nhận thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trưởng, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ, nhiều vấn đề phát sinh mới cần được nghiên cứu sâu, có giải pháp chiến lược, khoa học. Đồng chí đề nghị Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung trọng tâm: phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có những giải pháp khắc phục một cách thiết thực, hiệu quả; tham gia đóng góp, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.

(Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Tại Hội nghị đã được nghe các đồng chí đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành phát biểu, trình bày tham luận về các nội dung, nhiệm vụ công tác, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, tham luận tập trung vào các nội dung: về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm định chất lượng đầu vào công chức bảo đảm mục tiêu, yêu cầu trong giai đoạn mới; sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2023, rất đáng khích lệ, có sự đoàn kết, gắn bó, lan tỏa từ Bộ Nội vụ và trong toàn ngành, công tác tham mưu xây dựng thể chế tốt, công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ban, ngành, các địa phương, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã được thực hiện tốt. Đồng chí chỉ đạo ngành Nội vụ trong năm 2024 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong việc xây dựng vị trí việc làm, công tác phân cấp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, công tác tuyển dụng theo phương pháp mới, trọng dụng nhân tài, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyển đổi số trong ngành, công tác thi đua, khen thưởng, công tác tín ngưỡng và tôn giáo.

(Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và sẽ cụ thể hóa thành nhiệm vụ triển khai, thực hiện trong năm 2024 của ngành Nội vụ. Các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được Bộ Nội vụ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ đã được tổ chức thành công.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ