Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực”. Chiều ngày 24/6, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” họp bàn đánh giá tiến độ tổ chức Cuộc thi, thông qua dự thảo các văn bản liên quan đến Cuộc thi. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, chủ trì cuộc họp.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là đợt sinh hoạt chính trị nhằm phổ biến, cập nhật kiến thức chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 (ngày 9/11).

Về hình thức, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Cuộc thi có 4 tuần thi, mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời các câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi và 1 câu hỏi phụ dự đoán tổng số lượt người trả lời đúng với đáp án trong mỗi tuần thi. Dự kiến cuộc thi diễn ra vào tháng 9/2024.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp về tiến độ tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời dự thảo các văn bản liên quan đến Cuộc thi. Phòng chuyên môn giúp việc Cuộc thi trực thuộc Sở Tư pháp đã phân công biên soạn, xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ cuộc thi. Một số đơn vị cấp huyện đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi. Trong đó tập trung vào một số vấn đề: phạm vi tổ chức, đối tượng, độ tuổi tham gia cuộc thi; cách tính điểm, xét giải thưởng cho các tập thể; tài liệu, nội dung của cuộc thi; công tác tuyên truyền về cuộc thi; số lượng câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi trong mỗi lượt thi…

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi biểu dương Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc  thi đảm bảo theo đúng tiến độ, với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho Cuộc thi. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Ban Tổ chức, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản Cuộc thi, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Điều chỉnh đối tượng, giới hạn cụ thể lứa tuổi tham gia Cuộc thi, số lượng câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi thi và hiệu chỉnh các trường thông tin trong phần mềm Cuộc thi để đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất trong suốt quá trình tổ chức Cuộc thi. Rà soát, lựa chọn danh mục các văn bản của Bộ, ngành, Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng ngân hàng câu hỏi khả thi, hiệu quả, đảm bảo gắn kết với thực tiễn, tạo thuận tiện cho các đối tượng tham gia dự thi. Quy định cụ thể và bổ sung cơ cấu giải tập thể tính cho cả Cuộc thi nhằm động viên khích lệ các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh nhiệt tình, hưởng ứng tham gia dự thi. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về cuộc thi, thông qua cuộc thi tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tô Thị Huệ