Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu 305/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---