Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 99/TB-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---