Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
105/BC-STP 14-04-2023 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Vy Hoàng Hiền Tâm, địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị-Cổng dịch vụ công quốc gia
104/BC-STP 14-04-2023 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Huy, địa chỉ: thôn Cần, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị-Cổng dịch vụ công quốc gia
16/TB-STP 01-02-2023 Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
2608/QĐ-BTP 30-12-2022 Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp
167/TB-STP 16-11-2022 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
295/QĐ-STP 15-11-2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
105/KH-STP 11-10-2023 Kế hoạch của Sở Tư pháp thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
188/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
285/BC-STP 11-09-2023 Báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
431/BC-UBND 24-08-2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
345/QĐ-TTg 05-04-2023 Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
08/KH-STP 16-01-2023 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Missing view, block "thongketruycap"