Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng Thửa đất số 38; Tờ bản đồ số 95;Địa chỉ: Thôn Lũng Cải, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 03/TBH-TTDVĐGTS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---