Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng Thửa đất số 83; Tờ bản đồ số 28; Địa chỉ: Khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 02/Tb-TTDVĐGTS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---