Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
Số hiệu 481/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---