Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn triển khai các hoạt động chào mừng 74 năm Ngày truyền thống luật sư và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
Số hiệu 3220/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---