Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn về việc khóa sổ, lưu sổ, mở sổ công tác Hộ tịch, Chứng thực năm 2018
Số hiệu 38/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---