Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản CV tổng hợp rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 2769/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---