Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Danh sách người tập sự đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 82/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---