Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Danh sách tổ chức và hoạt động của Luật Sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến ngày 10/01/2020
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---