Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
Số hiệu 1876/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/06/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---