Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc trả lời giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con của ông Triệu Tiến Dũng
Số hiệu 6553/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---