Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn hướng dẫn một số nội dung về tổ chức việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
Số hiệu 1803/STP-XDKTVBQPPL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---