Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Giấy mời tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019-2023
Số hiệu 1744/GM-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---