Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định thành lập tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, kỳ 2019-2023
Số hiệu 176/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---