Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023
Số hiệu 63/KH-TGPL Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả