Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo Về việc giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 433/TB-TGPL Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả