Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 28/KH-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---