Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2024 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
Số hiệu 59/KH-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---