Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp
Số hiệu 01/KL-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---