Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn của Bộ Tư pháp về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
Số hiệu 1566/BTP-BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---