Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Số hiệu 2672/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---