Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Số hiệu 3188/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/09/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---