Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024
Số hiệu 999/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/06/2024
Ngày hiệu lực 09/06/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---