Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản CV về việc gắn biển của Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn
Số hiệu 2834/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/08/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---