Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
Số hiệu 1309/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/04/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---