Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn cập nhật, sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực
Số hiệu 547/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---