Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Trung Quốc về cư trú tại Việt Nam
Số hiệu 2817/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---