Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng đất
Số hiệu 3802/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/10/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---