Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản QĐ ghi tên vào Danh sách tập sư hành nghề đấu giá (Lương Thị Sinh)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---