Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Nguyễn Phin
Số hiệu 132/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---