Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú-Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 68 /QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---