Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc ủy quyền ký các văn bản có liên quan đến công tác lý lịch tư pháp
Số hiệu 12/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/01/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---