Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Học Viện Tư pháp năm 2021
Số hiệu 1376/STPHCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---