Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo của Bộ Tư pháp về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trong cả nước
Số hiệu 2883/TB-BTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---