Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
Số hiệu 35/TB-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---