Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo V/v tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hải và cộng sự tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 32/TB-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---