Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Thông báo về việc thay đổi ND đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ( lần 2)
Số hiệu 88/TB-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---