Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Số hiệu 3497/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---