Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v chuẩn bị các điều kiện triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số hiệu 403/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---