Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số hiệu 5918/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---