Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở Trung Quốc
Số hiệu 2949/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---