Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v đăng ký lại khai sinh cho bà Nông Thị Mụ
Số hiệu 2872/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---